Индустријска опрема

welding machine

апарат за варење

frequency converter

конвертер фреквенције

power supply

напајање

network switch

мрежни прекидач

network base station

мрежна базна станица

case heat dissipation

одвођење топлоте у кућишту

Virtual money miner

Рудар виртуелног новца

Bitcoin Miner

Битцоин Минер

Bitcoin Miner2

Битцоин Минер